• | Sozialen Medien
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • | Sprache
  • Türkçe
  • English
  • German

Mietkonditionen

KİRALAMA KOŞULLARI

1) SÖZLEŞME ŞARTLARI:

a) Sözleşmeden doğan her türlü vergi, stopaj ve masraflar KİRAYA VEREN’e aittir. Ayrıca aracın trafik ve kasko ödemeleri de KİRAYA VEREN FİRMA’ya aittir.

b) KİRAYA VEREN, aracı tüm fonksiyonları çalışır vaziyette KİRALAYAN’a teslim etmiştir. Aksi belirtilmediği sürece aracın kusursuz ve hatasız olarak teslim alındığını KİRALAYAN, bu sözleşmeyi imzalayarak kabul etmiş sayılır.

c) Aracın periyodik bakımları, arıza ve fonksiyonların kira tarihleri süresinde çalışmaması veya bozulması gibi durumlarda onarım KİRAYA VEREN firma tarafından yapılacaktır. Bu süre içinde KİRALAYAN’a geçici olarak araç temin edilecektir.

d) KİRALAYAN, aracı ülke kanunları çerçevesinde trafik ve otoyolda kullanmak üzere kiralamış olup, aracı maksimum düzeyde korumak için gerekli önlemleri almak ile yükümlüdür. KİRALAYAN, aracı kapalı ve açık pistte, zor arazi koşullarında, araca zarar verecek derecede ıslak, kaygan ve tehlikeli zeminlerde kullanmamayı kabul eder. Bu tür durumlarda doğacak ve meydana gelecek hasarlar KASKO poliçesi kapsamında değil ise tüm masraflar KİRALAYAN’a aittir.

e) Aracın kaza ve hasar görmesi durumunda KİRALAYAN kaza tutanakları, yasal tutanaklar ile ilgili tüm işlemleri eksiksiz olarak tamamlamak ile yükümlüdür. Aksi durumlarda KASKO’nun poliçe kapsamına sokmadığı durumlardan dolayı ödeme yapmamasından kaynaklanan tüm tutar KİRALAYAN’a ait olacaktır. KİRALAYAN, aracı alkol ve uyuşturucu gibi trafiğe çıkılması yasak durumlarda aracı kullanamaz. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı doğacak kaza, hasar, ikinci ve üçüncü şahıslarda meydana gelecek olan kayıp, ölüm, zaiyat, hasarlar ve benzeri durumlardan tamamen kiralayan kişi sorumludur.

f) Araç kaskosu araç bedelinin %2 si oranına kadar olan tüm hasarlarda muafiyetlidir. Bu tutara kadar araçta oluşacak zarar ve hasarlar kiralayan tarafından peşinen ödenecektir.

g) Kaza durumunda aracın serviste onarımda kaldığı süre içinde günlük kira bedeli araç servisten çıktığı güne kadar eksiksiz olarak tahsil edilir.

h) KİRALAYAN kiralama süresi boyunca anlaşılmış olan kira bedelini ödemek ile yükümlüdür.

i) KİRALAYAN tarafından sözleşme ile birlikte kredi kartı mail order formu alınır. Bu kart bilgisi teminat amaçlı olup KİRALAYAN tarafından araç ile ilgili ödeme, kaskonun karşılamadığı ödemeler, araçta oluşan diğer tüm sigorta kapsamı hasarın ödemeleri yapılmadığı takdirde kalan kira bedelleri, kural ve sözleşme dışı araçta oluşan tüm hasar ziyan ve avukat masrafları ile diğer yasal masrafların teminatı olarak alınmıştır.

j) KİRALAYAN sıfatı KİRACI’nın şahsı ile kaim olup, aracı hiçbir şekilde kısmen dahi olsa üçüncü kişilere kiraya veremez, devredemez, temlik edemez, teminat olarak gösteremez. KİRALAYAN’ın yazılı onayı olmadan araç yurtdışına çıkartılamaz. KİRALAYAN aracı, Social güvenlik bildirimi yapılmış ve statüsü devam eden personeline kullandırabilir. Personeli haricindeki kişilerin aracı kullanması KİRALAYAN için fesih sebebidir.

k) Aracın kullanımına başlanması ile birlikte KİRALAYAN, firma tanımlayıcı yazı ve logoları aracın üzerinde kullanmak için mutlaka KİRAYA VEREN yazılı onay alınması gereklidir. Bu tür uygulamaların yapılması sonucu araçta oluşacak boya ve leke izleri onarılır ve KİRALAYAN firmaya fatura edilir. Ayrıca bu tür reklam kullanımlarından doğacak her türlü ilan ve reklam gideri ile vergiler KİRALAYAN’a aittir.

l) Kiralanan aracın yanlış park, çekici tarafından çekilmesi, doğacak cezalar ve otopark ücretleri, diğer çıkacak masraflar KİRALAYAN’a aittir.

m) Kiralanan aracın tüm servis ve bakım işlemleri KİRAYA VEREN firmanın anlaşmalı olduğu servislerde yaptırılır. Bu servisler haricinde araca yapılacak hiçbir servis işleminden KİRAYA VEREN sorumlu olmayıp ödemesi tamamen KİRALAYAN’a aittir.

n) Aracın teslim tarihi ve saatinde getirilmemesi haricinde teslim saatini 1 saat aşması durumunda günlük kiralama bedelinin %80 i KİRALAYAN’dan tahsil edilir.

o) KİRALAYAN, aracın aşağıda belirtilen konularda oluşacak etkenlerden doğan masrafları ödemek ile yükümlüdür.

1) Servis raporu ile sabit, üretici firmanın kabul ettiği km’lerden önce yapılan ve garantiye girmeyen debriyaj seti değişimleri.

2) Servis raporu sonucu üretici firmanın öngördüğü km’lerden önce ortaya çıkan ve garantiye girmeyen amortisör, rot ve rotillerin değişimi.

3) Servis raporları ile netleşen ve garantiye girmeyen kötü yakıt sonucu oluşan yakıt pompası, enjektör, common rail ve yakıt sistemi onarımları.

4) Jant eğilmesi, lastik patlaması veya inmesi sonucu oluşan hasarlar. Bu sebeple oluşacak ön takım ve bilumum hasarlar.

5) Arıza ikaz lambalarının yanmasına rağmen kullanıma devam edilerek araçta oluşan hasarlar.

6) Araçta oluşan bir kusurun görülmesine rağmen kullanılmaya devam edilmesi.

7) Aracın üzerinde teslim edilen tüm ekipman ve parçaların eksilmesinde.

8) Kaza hallerinde trafik tutanağına göre KİRALAYAN’ın suçlu olduğu orana göre tamirat süresince günlük kiralama bedelinin belirtilen oranındaki tutarı KİRALAYAN tarafından ödenir.

9) Aracın anahtarının kaybedilmesi durumunda yedek anahtara bakmaksızın aracın tüm kilit sistemi yenilenir ve KİRALAYAN tarafından ödenir.

10) Kar zincirinin yanlış zemin ve şekilde kullanımı sonucu ortaya çıkacak olan fren sisteminde ve ön takımda oluşabilecek tüm arızalarin onarımları.

11) Patlamış lastik üzerinde kullanım sonucu oluşacak olan jant,lastik,rot,rotil vb. ön takım parçalarının yenilenmesi.

12) Aracın lastiğinin patlaması sonucu oluşacak masraf KİRALAYAN’a aittir. Aracın lastiği tamir edilemez durumda ise KİRALAYAN aracın üzerindeki aynı lastikten yeni olarak takmakla yükümlüdür.

5 )MALİ HÜKÜMLER:

Kiracı tarafından yapılması gereken her türlü ödeme (sözleşme süresi içinde araca kesilen tüm cezalar da dahil olmak üzere) KİRACI tarafından kira sözleşmesi sırasında Mail Order form veya direk kredi kartından tahsil edilecektir. Bu şekilde tahsilatın yapılamadığı durumlarda ise KİRALAYAN’a bildirim yapıldığı günden itibaren 3 gün sonunda KİRALAYAN mütemerrit olacaktır.

KİRALAYANIN UYMASI GEREKEN ZORUNLULUKLAR VE SORUMLULUKLARI:

- Kiralama yaptığımız araç için ödediğiniz ücretin içerisine kasko bedelinin olup olmadığını lütfen sorunuz. Ödemiş olduğunuz kasko bedeli araçta meydana gelebilecek hasarın tazmininden sizin sorumluluğunuzu ortadan kaldırır.

- Ancak kaskonun geçerli olabilmesi için:

- Kaza ve hasar anında aracı olay yerinden hareket ettirmeden Trafik veya jandarma çağırarak kaza ve alkol raporu alınması.

- Aracın alkol yada uyuşturucu altında kullanılmaması.

- Aracın yasal hız sınırı dışında kullanılmaması ( şehir içi kullanımlarda 50km/saat – şehir dışı kullanımlarda 90km/saat Otobanlarda 110km/saat) - Aracın kiralama kontratı üzerinde yazılı olan kullanıcı isimlerinden başka kişiler tarafından kullanılmasına izin verilmemesi.

- Aracın emniyetli bir şekilde kullanılması.

- Kötü kullanımlardan kaynaklanan mekanik zararların ( hararet yapan araç ile yol alınması durumunda motorun zarar görmesi , sert bir kasise girerek amortisör ve alt takımda meydana gelebilecek zararlar v.s.) Kasko teminatı dışında olduğunun ve zararın kiracıya ait olduğunun bilinmesi.

- Kullanıcıdan meydana gelen hasarlar sürücüye aittir. Trafik cezaları, OGS, köprü, KGS, otoyol vb. cezalar ve ödenmeyen tutarlar geriye dönük olsa dahi kullanıcıdan tahsil edilir. Sözleşme süresi dahilinde sonradan tebliğ edilen tüm cezalar geriye dönük olsa dahi KİRALAYAN tarafından ödenir.

- Aracın ruhsatı, oto teyp, ön cam, farlar, aracın anahtarı, yan dikiz aynaları kasko haricidir. Aracın yağı ve suyun kontrol edilmesi ve seyahat halindeyken sürücünün muntazam olarak hareket göstergesini kontrol etmesi,

- Lastik patlaması ve yarılmasında kaynaklanan masraflar tamamen kiralayan kişiye aittir.

- Aracın içindeki veya üstündeki demirbaşların aracın kiraya alınırken kontrol edilmesi gerekir.

- Aksi takdirde tüm zararlar kiracıya aittir.

Ayrıca;

-Araçlarımızda kesinlikle sigara, tütün ve diğer koku is ve zarar verici madde içilmesi yasaktır. Tespit edilmesi durumunda kiralama bedeline ek olarak KİRALAYAN’dan en az 350.-TL ek ücret talep edilir. Koltuk, küllük veya aracın herhangi bir noktasında tütün maddelerinin yanığından oluşan zarar KİRAYA VEREN tarafından orijinali ile değiştirilir ve bedelin tamamı KİRALAYAN’dan tahsil edilir.

- Kiraladığınız aracın oto radyo teybi yerinden sökülebilir ise aracın park ettiğiniz durumda teybi lütfen araçtan alınız. Teyp çalınması kasko kapsamı dışında olduğundan bu sorumluluğu almak istemezsiniz. Lütfen teybi kiralama esnasında görevli personelimize teslim ediniz.

- Kiralamanız ve kiralama ücretiniz aracınızı kiraladığınız gün yapılan kira sözleşmesi üzerinde yazılı olan kiralama dönüş tarihine kadar geçerlidir.

- Kiralama tarihinde değişiklik olması durumunda lütfen; Aracı kiraladığınız istasyona erken veya geç dönüşünüzle ilgili en az 72 saat önceden bilgi veriniz ve kira kontratınızın uzatılabilmesi için onay alınız.

- Kiralamanız esnasında muhatap kalmış olduğunuz her türlü Trafik cezalarını ödeme yükümlülükleri tarafınıza aittir.

Aşağıdaki hallerde Sigortadan Yararlandırma Teminatı geçersiz olacak ve oluşacak zarar sigorta kapsam dışında kalacaktır:

- Aracın kira kontratı üzerinde ismi yazılı kişilerden başkasına kullandırılması,

- Aracın normal kullanım koşulları dışında kullanılması (aracın yüksek motor harareti ile kullanılması, kötü yol şartları veya patlak lastik üzerinde yürünmesi ve benzeri diğer durumlar),

- Aracın trafik kuralları dışında kullanılması (yasal hız sınırlarının aşılması, kırmızı ışıkta geçilmesi ve benzeri diğer ihlaller), - Aracın alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında kullanılması,

- Araçta taşınan bir yükün hasara veya kazaya sebep olması,

- Aracın dikkatsiz ve tedbir alınmaksızın kullanılması (yağışlı havalarda yol şartlarına göre hız ayarlamasının yapılmaması, öndeki aracın en az emniyet mesafesinden takip edilmemesi ve benzeri diğer kullanımlar),

- Meydana gelmiş bir kazanın veya çalınma durumunun anında müşteriye verilecek olan irtibat telefonlarına bildirilmemesi, aracın kaza yerinde terk edilmesi (doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durum olması durumu hariç),

- Meydana gelen bir kazada ilgili makamlardan 48 saat içerisinde gerekli raporların (trafik ve alkol raporu) alınmaması, - Aracın çalınması durumunda orijinal anahtarının teslim edilememesi.

- Onay alınmaksızın ve kira süresinin bitmesine rağmen aracın teslim edilmemesi,

- Aracın içerisinde taşınan yüklerden ötürü araçta veya karşı tarafta bir hasar oluşması,

- Lastik, cam veya farda hasar meydana gelen hasarlar Muafiyetli Kaza Sigortası içerisine dahil değildir. Bu sigorta ayrıca satın alınabilir.

- 3. şahıslara verilen hasardan doğacak maddi tazminat tutarları, mecburi mali mesuliyet sigortası teminatı kapsamında teminat altındadır. Teminat sınırları dışında kalan tutarlar için müşteri kendisi sorumludur.